אודות הפרויקט - דף הבית


פרויקט מחשב"ה (מהלכים מעודדי חשיבה בהוראת המתמטיקה) נועד לחשוף מורי מתמטיקה להוראה מעודדת חקירה. הפרויקט מתבסס על גישות להוראה-למידה של מתמטיקה, ביניהן "חמש הפרקטיקות לניהול דיונים מתמטיים פוריים בכתה" (Smith & Stein, 2011), "שיח מחויב" (Accountable TalkTM) והגישה הקומוגניטיבית של ספרד (2008). כיום פרוייקט מחשב"ה עובד במתכונת של קהילות מורים לומדות (קהילות מחשב"ה למאה ה-21). קהילות אלו עוסקות בפיתוח אוריינות מתמטית ובאופן שבו מורים יכולים לעודד המשגה מתמטית גבוהה, יחד עם התמודדות של תלמידים עם בעיות מורכבות. אנו מאמינות כי קהילות מורים הן הדרך האפקטיבית ביותר לייצר ידע חדש בקרב מורים, בהסתמכות על נסיונם העשיר בכתה, בשילוב המו
arrow_upward